Securitatea și sănătatea muncii

Aplicarea cerințelor de Securitate și Sănătate în Muncă este obligatorie.

Organizăm toate cerințele de  Securitate și Sănătate în Muncă

Conform Legii nr. 186 din 10.07.2008 Securitatea și Sănatatea în Muncă, Angajatorul este obligat să asigure Securitatea şi Sănătatea angajaților sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată.

Legea se aplică tuturor companiilor indiferent de numărul de angajați, domeniul de acctivitate sau forma de organizare. 

Ordine

 • Organizarea instruirii lucratorilor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (aprobare Programa de instruire introductive – generala, instruire perioadica la locul de munca, numire persoane responsabile / desemnare serviciu extern de protectie si prevenire)
 • Cu privire la evaluarea riscurilor profesionale la locurile de munca (aprobare metoda, formare comisie / echipa, numire persoane responsabile / desemnare serviciu extern de protectie si prevenire)
 • Ordin de elaborare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă
 • Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă
 • Ordinul cu privire la aprobarea Planului de protecție și prevenire

Acte, elaborare și aprobare – instrucțiuni, programe, ghid

 • Programul de instruire introductiv generală în domeniul SSM
 • Metodologie Evaluarea riscurilor
 • Instrucțiuni de SSM
 • Plan de evacuare
 • Panou informativ

Evaluarea riscurilor – implimentare

 • Plan de situație
 • Lista locurilor de muncă cu surse de pericol identificat
 • Act de verificare I – propriu executorului
 • Act de verificare II – propriu sarcinii de muncă
 • Act de verificare III – propriu mediului de lucru
 • Act de verificare IV – propriu mijloacelor de producție
 • Fișa de evaluare a riscurilor
 • Plan de protecție și prevenire anual
 • Plan de acțiuni în caz de urgență și cazuri excepționale
 • Fișe de evidență a zonelor cu risc grav și specific

Instruiri – completare Fișe personale de SSM

 • La angajare (Program introductiv general)
 • La locul de muncă primar  (Instrucțiuni SSM)
 • Periodic – 1/ 6 luni (Instrucțiuni SSM)

Completare și menținere registerelor necesare

 • Registru de înregistrare a instrucțiunilor de Securitate și Sănătate în Muncă
 • Registru de înregistrare a accidentelor în Muncă
 • Registru de evidenta si verificare stingatoarelor
 • Registru de evidenta a acordarii echipamentului de protectie (dupa caz)
 • Controale medicale: 1/ an – organizare
 • Prezența la controalele efectuate de către organele de control în domeniu Securității și Sănătății în Muncă.

SOLICITĂ OFERTA

Forma de colaborare este adaptată la necesitatea companiei, numărul de angajați și domeniul de activitate. Externalizarea are multe avantaje. Faci economii considerabile pînă la – 40%.

Sună acum: 069816492


Alte servicii

Administrare resurse umane

Deleghează responsabilitățile gestionării și evidenței resurselor umane specialiștilor PRO HR. 

Recrutare

Căutăm și selectăm cei mai buni și valoroși candidați, care se potrivesc nevoilor clienților. Elaborăm programe de adaptare și integrare.

Dezvoltarea personalului

Nu e suficient să angajezi, trebuie să investești în dezvoltarea angajaților. Compania ta crește odată cu calitatea oamenilor care o reprezintă.