Organizare cerințe de  Securitate și Sănătate în Muncă

Organizare cerințe de  Securitate și Sănătate în Muncă

Ordine:
Organizarea instruirii lucratorilor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (aprobare Programa de instruire introductive - generala, instruire perioadica la locul de munca, numire persoane responsabile / desemnare serviciu extern de protectie si prevenire);

 • Cu privire la evaluarea riscurilor profesionale la locurile de munca (aprobare metoda, formare comisie / echipa, numire persoane responsabile / desemnare serviciu extern de protectie si prevenire);
 • Ordin de elaborare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire;
 •  ACTE elaborare / aprobare – instrucțiuni, programe, ghid:
 • Programul de instruire introductiv generală în domeniul SSM (ordin a.);
 • Metodologie Evaluarea riscurilor (ordin b.);
 • Instrucțiuni de SSM (ordin c-d.);

Evaluarea riscurilor – implimentare (Ordin b.):

 • Plan de situație;
 • Lista locurilor de muncă cu surse de pericol identificat;
 • Fișa de evaluare a riscurilor;
 • PLAN de protecție și prevenire anual (Ordin e.)
 • PLAN de acțiuni în caz de urgență și cazuri excepționale;
 • Fișe de evidență a zonelor cu risc grav și specific

 Instruiri – completare forme necesare:

 • Conducătorii locurilor de muncă – 1/36 luni – certificare nivel I;
 • La angajare (Program introductive general – Fisa personală);
 • La locul de muncă primar  (Instrucțiuni SSM – Fisa personală);
 • Periodic – 1/ 6 luni (Instrucțiuni SSM – Fisa personală);
 • Completare și menținere registerelor necesare:
 • Registru de înregistrare a instrucțiunilor de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • Registru de înregistrare a accidentelor în Muncă;
 • Controale medicale: 1/doi ani - cheltuieli către institutia medicala;