Administrare Resurse Umane

Evidenta lunara:

 • CNAM – angajări / eliberări
 • Lista de state
 • Tabela de pontaj
 • Grafic concedii – evidență concedii
 • Carnete de muncă
 • Cerere de scutire
 • Fișe personale
 • Fișă de lichidare la eliberare
 • Prelucrare cereri angajați

Ordine:

 • Persoana responsabila de completarea carnetelor de muncă
 • Angajare
 • Concediu plătit / cont propriu
 • Concedii sociale
 • Deplasare
 • Eliberare

Completare și menținere registerelor necesare:

 • Registru de evidență a contractelor individuale de muncă și acordurile suplimentare;
 • Registru de evidență a contractelor de răspundere material;
 • Registru de evidență a formularelor de carnete de muncă;
 • Registru de evidență a circulației carnetelor de muncă;

Formarea dosarului personal:

 • Buletin de Identitate
 • Document de evidență militară
 • Diplome de studii / certificate de calificare
 • Certificate medical
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la integritate
 • Consimțămînt privind procesarea datelor persoanale

Acte - elaborare / aplicare:

 • Contract Individual de Muncă
 • Contract de răspundere materială
 • Regulament Intern